Deadlines

De deadline voor het aanvragen van WBSO-subsidie verschilt voor inhoudingsplichtigen en zelfstandigen.

Inhoudingsplichtigen (personeel op de loonlijst)
Deze bedrijven kunnen iedere maand een aanvraag indienen voor een periode van  12 maanden. De aanvraagperiode start op de eerste dag van de maand ná de maand waarin de aanvraag is ingediend. Een uitzondering is een aanvraag die start op 1 januari. Voor deze aanvraag is de deadline vóór de feestdagen op 20 december. Indien de aanvraagperiode loopt van januari t/m juni dan moet de aanvraag dus uiterlijk 20 december voor middernacht in het jaar daarvoor worden ingediend. Omdat er een minimale aanvraagperiode van 3 maanden geldt is 30 september de laatste kans om een aanvraag in te dienen voor het lopende jaar.

Zelfstandigen / belastingplichtigen
Voor zelfstandigen geldt de aanvraag vanaf de indiendatum t/m het eind van het betreffende kalenderjaar. Het is mogelijk om een onbeperkt aantal aanvragen per jaar in te dienen. De laatste mogelijkheid om een aanvraag in te dienen is hierbij 30 september omdat een aanvraag altijd minimaal 3 maanden betreft.