Melding van kosten en uitgaven

Bedrijven die in hun WBSO-aanvraag een begroting hebben gemaakt van de kosten en uitgaven zijn verplicht om na afloop van het jaar de werkelijke kosten en uitgaven te melden bij de RVO. Deze melding verloopt gelijktijdig met de melding van het aantal gerealiseerde uren via het eLoket.

Het gaat hier om kosten die op het moment van de melding reeds zijn betaald. Ook hiervoor geldt dat er een correctie volgt als er minder kosten en uitgaven zijn gemaakt dan zijn goedgekeurd in de S&O-verklaring.

Een bedrijf mag met kosten en uitgaven schuiven tussen de verschillende S&O-projecten. Indien bijvoorbeeld de kosten voor materialen bij het ene project lager uitvallen dan mag dit worden overgeheveld naar een ander project als daar de kosten voor prototypebouw hoger uitvallen. Het is hierbij overigens niet toegestaan om kosten of uitgaven op te voeren die niet eerder zijn benoemd en goedgekeurd in de S&O-verklaring.