Subsidie aanvragen

Het aanvragen van WBSO-subsidie kan uitsluitend nog digitaal via het online aanvraagformulier met daarin een aantal specifieke vragen. Dit digitale formulier bestaat hierbij als eerste uit een algemeen deel met daarin vragen over: de administratieve gegevens van de aanvrager, voor welke periode de aanvraag wordt gedaan, de omvang van het bedrijf, etc. Het is zeer belangrijk dat deze informatie foutloos wordt ingevuld omdat dit o.a. noodzakelijk is om de aanvrager te identificeren.

Tip: gebruik altijd de statutaire naam van een onderneming ook al heeft dit geen relatie met de WBSO-projecten.

Tip: soms kan het voorkomen dat bepaalde administratieve gegevens op het moment van aanvragen nog niet beschikbaar zijn. Dit hoeft geen probleem te zijn zolang het bedrijf maar identificeerbaar blijft voor de RVO. Dit betekent dat minimaal een van de volgende gegevens moet worden ingevoerd: de statutaire naam, het KvK-nummer, het loonheffingsnummer of voor zelfstandigen het BSN-nummer. Heeft u tijdelijk nog geen KvK-nummer? Vul dan 88888888 in op het formulier. Heeft u tijdelijk nog geen loonheffingsnummer? Vul dan een 9 in op het formulier.

Vervolgens kan de aanvrager online projecten aanmaken in het formulier waarbij er per project een aantal deelvragen moet worden beantwoord. Hoewel het mogelijk is om tientallen WBSO-projecten op te voeren is het vaak onpraktisch om veel kleine WBSO-projecten te creƫren. Dit betekent namelijk veel meer werk tijdens het aanvraagproces, meer werk voor de adviseurs van de RVO en uiteindelijk extra werk bij het bijhouden van een WBSO-administratie (per project verplicht). In dat geval kan een bedrijf beter enkele overkoepelende projecten beschrijven waarin de deelontwikkelingen duidelijk staan beschreven.

Per project kan verder worden toegelicht wat de aanleiding en context is van het project en wat de doelen zijn van het project. Het belangrijkste is echter om goed te onderbouwen waarom het project technisch moeilijk is voor de aanvrager, naar welke onderwerpen onderzoek zal worden gedaan en welke componenten de aanvrager wil ontwikkelen. Een belangrijk punt is hier dat de WBSO een technische regeling is en dat de toelichting daarom hoofdzakelijk over de techniek moet gaan. Doorgaans is hiervoor ook input nodig van de technische medewerkers zelf aangezien zij vaker dieper op de materie kunnen ingaan en beter kunnen toelichten waarom dit moeilijk is.

Bedrijven kunnen zelf hun eigen WBSO-aanvraag opstellen en indienen maar veel bedrijven kiezen hierbij voor de hulp van een subsidieadviesbureau. Een ervaren subsidieadviseur kan daarbij de vaak ongestructureerde informatie over een toekomstig project vertalen naar de informatie die de RVO nodig heeft om een project te kunnen beoordelen. Daarnaast kunnen zij de projecten vooraf screenen om te zien of zij wel in aanmerking komen waardoor bedrijven geen tijd steken in aanvragen die bij voorbaat kansloos zijn.

Deze kennisbank is opgericht door ervaren subsidieadviseurs die zelf een technische achtergrond hebben en de projecten daardoor goed doorgronden. Voor de hoogste slaagkans adviseren wij bedrijven om projecten vrijblijvend voor te leggen.