WBSO-subsidie

Het doel van de WBSO-regeling is het stimuleren van technologische innovaties en daarmee de concurrentiekracht van Nederland te verbeteren. Daarnaast zorgt dit ook voor meer werkgelegenheid en een hoger opgeleide bevolking. De afkorting WBSO staat voor Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk en richt zich op het stimuleren van technologische ontwikkeling. De term Speur- en Ontwikkelwerk (S&O) betekent hierbij hetzelfde als het Engelse Research and Development (R&D).
De regeling staat open voor alle bedrijven in Nederland ongeacht hun formaat of sector. Dit betekent dat ook kleine MKB-bedrijven en ook zzp’ers in aanmerking komen.

De WBSO-regeling dekt een deel van de loonkosten en de overige kosten en uitgaven die bedrijven maken en doen voor R&D. Door een deel van deze kosten te subsidiëren worden bedrijven aangemoedigd om vaak risicovolle technologische ontwikkelingen te starten en/of te versnellen. Door specifiek loonkosten te subsidiëren blijft hoogopgeleid technische personeel daarnaast betaalbaar voor werkgevers en wordt outsourcing voorkomen. Voor duizenden bedrijven in Nederland is de WBSO daarmee onmisbaar om concurrerend te kunnen blijven in een mondiale economie.