Disclaimer

In dit document is vastgelegd onder welke voorbehouden de informatie op de website www.wbso-kennisbank.nl (en www.wbsokennisbank.nl) wordt aangeboden.

Intellectueel eigendom

Zonder schriftelijke toestemming van CWHY (KVK: 54745284) is het de gebruiker niet toegestaan om de inhoud van deze website, waaronder teksten en beeldmateriaal, te kopiƫren, verspreiden of anders te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust volledig bij CWHY.

Aansprakelijkheid

CWHY streeft ten alle tijden naar een accurate en actuele inhoud van deze website. Desondanks kan het voorkomen dat informatie onvolledig en/of onjuist is. CWHY geeft daarom geen enkele garantie op de juistheid en/of volledigheid van de informatie op deze website en zal hiervoor ook geen aansprakelijkheid aanvaarden. Daarnaast heeft CWHY het recht om deze informatie zonder vooraankondiging te wijzigen.

Ook voor onvolledigheid of onjuistheid van informatie van derden waar via hyperlinks naar wordt verwezen, kan CWHY niet aansprakelijk worden gesteld.

Wijzigingen

De hier beschreven disclaimer kan zonder vooraankondiging worden gewijzigd. Een nieuwe versie van de disclaimer zal op deze pagina vindbaar zijn.