Voorwaarden

  • Het bedrijf ontwikkelt een product, een machine, een productieproces, programmatuur of voert technisch wetenschappelijk onderzoek uit;
  • Het bedrijf lost zelf technische problemen op en/of doet zelf wetenschappelijk onderzoek;
  • De S&O-medewerkers hebben zelf technische kennis en/of een technische achtergrond;
  • De activiteiten van de S&O-medewerkers vinden plaats binnen de Europese Unie;
  • Er wordt in Nederland inkomstenbelasting of loonbelasting betaald. Outsourcing van werkzaamheden aan buitenlandse bedrijven komt daardoor niet in aanmerking;
  • De speur- en ontwikkelwerkzaamheden worden door de aanvrager zelf uitgevoerd. Er wordt bijvoorbeeld door eigen medewerkers materiaalonderzoek verricht of geprogrammeerd. Samenwerking met een ander bedrijf op hetzelfde WBSO-project is mogelijk maar hierbij moet iedere aanvrager zelfstandig speur- en ontwikkelwerk verrichten;
  • Een zelfstandige werkt op jaarbasis minimaal 500 uur aan de ontwikkelprojecten;
  • Uren die worden gemaakt door stagiairs en afstudeerders komen doorgaans niet in aanmerking voor WBSO-subsidie. Alleen indien er sprake is van een volwaardige dienstbetrekking (met navenant salaris) worden deze uren meegeteld en is hiervoor WBSO-subsidie mogelijk.