Aangifte inkomstenbelasting

Zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) maken alleen aanspraak op WBSO-subsidie als zij op jaarbasis minimaal 500 uur aan WBSO-projecten werken. In dat geval mogen zij een vast bedrag van de belastbare winst aftrekken waardoor zij uiteindelijk minder belasting hoeven te betalen. De verrekening van het bedrag op de S&O-verklaring werkt daarbij hetzelfde als de aftrekposten voor bijvoorbeeld de zelfstandigenaftrek. Voor zelfstandigen (zzp’ers) is het mogelijk dat hierdoor een negatieve winst ontstaat. Door middel van verliesverrekening mag dit met de drie voorgaande jaren en/of negen volgende jaren worden verrekend.