Correctiebedrag

Wanneer uit een controle blijkt dat een deel of alle subsidie wordt gecorrigeerd dan volgt er een correctie op de S&O-verklaring. Dit bedrag moet het bedrijf dan als negatieve aftrek opnemen bij de eerstvolgende aangifte of in die daarna. Indien een bedrijf het hier niet mee eens is, dan kan zij hier bezwaar tegen maken.