Controle

De RVO voert controles uit bij bedrijven die WBSO-subsidie hebben ontvangen. Hierbij bestaan er twee typen controles:

  1. Controle door een beoordelaar
  2. Controle door Team Handhaving

Deskcontroles
RVO voert tegenwoordig ook Deskcontroles uit waarbij bedrijven worden verzocht om zelf een aantal documenten te verzamelen en deze via een beveiligde verbinding toe te sturen aan de RVO. Vervolgens wordt de documentatie beoordeeld en volgt er een video-call waarin het bedrijf een toelichting kan geven en eventuele vragen kan beantwoorden.

De documenten die bedrijven moeten aanleveren kunnen verschillen. Hier volgt een overzicht van documenten die doorgaans worden opgevraagd:

  • Een kopie van de ingevulde WBSO-rekentool;
  • Verzamelloonstaten van voorgaande jaren;
  • Per S&O-medewerker en per project een overzicht van de urenregistratie per dag, getotaliseerd per maand en per aanvraagperiode. Bij voorkeur in Excel (van het jaar dat wordt gecontroleerd en van het jaar waarop het gemiddelde uurtarief is gebaseerd);
  • Een overzicht met per S&O-medewerker de functietitel volgens het arbeidscontract en de aard van de uitgevoerde werkzaamheden.