S&O-verklaring

Een S&O-verklaring of WBSO-beschikking is het formele document waarmee een bedrijf het recht verkrijgt om een bedrag in mindering te brengen met de te betalen loonheffing dan wel inkomstenbelasting. Het beschrijft welke (delen van) de projecten zijn goedgekeurd, hoeveel S&O-uren en welke kosten en uitgaven zijn goedgekeurd. Indien er (delen van) projecten zijn afgewezen, dan bevat het document ook vaak een toelichting met argumentatie. Het is mogelijk om in bezwaar te gaan tegen een afwijzing van een of meerdere projecten. Hiervoor moet de aanvrager binnen 6 weken na dagtekening van de beschikking een bezwaarschrift indienen bij de afdeling Juridische Zaken van de RVO.

Een S&O-verklaring geeft de aanvrager het recht om de subsidie met de belasting te verrekenen. Lees hier verder over de wijze van verrekening.